Ordförande

Gunnar Faleij

Gunnar Faleij

1935-1958

Bror Abrahamsson

Bror Abrahamsson

1958-1961

Bengt Grännsjö

Bengt Grännsjö

1961-1963, 1974-1976

Henry Strömberg

Henry Strömberg

1963-1968

Curt Carlström

Curt Carlström

1968-1974

Per-Olof Hjerten

Per-Olof Hjerten

1976-1979

Hans Henrik Brummer

Hans Henrik Brummer

1979-1985

Sten Svensson

Sten Svensson

1985-1992

Björn Back

Björn Back

1992-1998

Haldun Kadfalk

Haldun Kadfalk

1998-2002

Peter Broberg

Peter Broberg

2002-2004

Lars Weslien

Lars Weslien

2004-08

Torsten Kjellgren

Torsten Kjellgren

2008-12

Patrik Andersson

Patrik Andersson

2012-13

Arne Grahn

Arne Grahn

2013-16

Bengt-Åke Rehn

Bengt-Åke Rehn

2016-17