• Lars Weslien, ordf
 • Tomas Wikner, v ordf
 • Bosse Eriksson, sekr
 • Kjell-Åke Wallström
 • Hans Granqvist
 • Egon Bäckman
 • Nils Carlsson
 • Torgny Mogren, supp
 • Mats Landerstedt, upp
 • Bosse Hellström, supp
 • Sonja Sys, supp
 • Sture Hökerud, supp
 • Mats Pers, supp