• Sten R Svensson, ordf
 • Kjell O Karlsson, sekr
 • Rolf Lindkvist, vice ordf
 • Jan Flodén, kassör
 • Ture Nordin, ledamot
 • Thomas Karlsson, ledamot
 • Sven Erik Karlsson, ledamot
 • Sune Skeri, ledamot
 • Wilbert Lång, ledamot
 • Rolf Johansson, suppleant
 • John-Assar Persson, suppleant
 • Yngve Frost, suppleant
 • Wilhelm Franzon, suppleant
 • Jan Simons, adj. ledamot
 • Claes-Göran Bylon, ordf i ungdomssektionen