• Hans-Henrik Brummer, ordförande
 • Rolf Lindkvist, vice ordförande
 • Wilbert Lång, sekreterare
 • Jan Flodén, kassör
 • Bengt Grännsjö, ordförande SR-sekt
 • Tomas Karlsson, ledamot
 • Sune Skeri, ledamot
 • Björn Djos, ordförande Li-sekt
 • Ture Nordin, ledamot
 • Per-Olof Hjertén, suppleant
 • Torsten Andersson, suppleant
 • Kjell Karlsson, suppleant
 • Yngve Frost, suppleant
 • Jan Simons, adjungerad ledamot