• Curt Carlström ordf
 • Mats Grudd v ordf och sektionmedlem i hockeyskolan
 • Nils Norin sekr och ledamot i VU
 • Lennart Köpman klubbmästare och ledamot i ek rådet
 • Jan Flodén kassör, v sekr
 • Christian de Wreeze
 • Bengt Grännsjö ordf i seniorsekt
 • Bengt  Wendt ledamot i seniorsekt
 • Ivar Blomkvist ordf i bingosekt samt ledamot i ek rådet och VU
 • Wilbert Lång ordf i hockeyskolan
 • Per Olof Hjertén ledamot i ek rådet
 • Christian de Wreeze ledamot i  styrelsen