• Curt Carlström ordf
  • Mats Grudd v ordf och ordf i hockeyskolan
  • Nils Norin sekr
  • Lennart Köpman klubbmästare
  • Jan Flodén kassör, v sekr
  • Sune Moberg
  • Bengt Grännsjö ordf seniorsekt
  • Bengt Wendt seniorsekt
  • Christian de Wreeze huvudmaterialför
  • Ivar Blomkvist ordf bingosekt