• Gunnar Faleij ordf
  • Gilbert Eriksson vice ordf
  • Torsten Dahlström sekr
  • Oskar Bjurström kassör
  • Gösta Andersson mtrlförv
  • Tore Persson registrator
  • Gunnar Palm registrator