Erik Palmberg

Erik Palmberg

Yngve Björklund och Erik Palmberg kör ismaskin.
Evert Östensson

Evert Östensson

Mångårig medarbetare till planens skötsel. Tillika stor supporter till klubben. Evert tillhörde den trognaste av trogna skaror som lagt ner ett oerhört stort ideellt arbete för klubben. Hans närvaro på isen som medlem i plankommittén blev en institution för många...