Leif Palm

Kom under 57år att vara klubben behjälplig, främst vid entréinsläpp.