1998-99

Bakre rad fr vä Sören Tysk materialförv, Jonas Nilsson, Patrik Ross, Markus Eriksson, Patrik Söderholm, Anders Öberg, Henrik Pettersson, Håkan Bogg, Patrik Allvin, Mikael Mattsson, Johan Legranäs materialförv
Mittre rad fr vä Lasse Karlsson, Petter Nyrén, Per Rosenkvist, Johan Westäng, Magnus Österby, Mikael Simons, Martin Jansson, Jonas Rosborg, Johan Svahn, Ulf Trogen
Nedre rad fr vä Mikael Johansson, Malte Steen assisterande tränare, Thomas Ring, Jyrki Poikolainen, Haldun Kadfalk ordförande, Andreas Pihl, Tommy Sandlin tränare, Ola Nilsson, Claes Wickman