1994-95

Bakre rad fr vä Tomas Ring, Daniel Back, Johan Tjärnberg, Daniel Hedman, Anders Back, Anders Lönn, Örjan Nilsson, Anders Westäng,
3.e rad fr vä Johan Legranäs materialförv, Kent Salfi, Stefan Nordin, Mats Landerstedt, mv tränare, Håkan Bogg, Jonny Pavasson, Annelie Larsson naprapat
2:a rad fr vä Tomas Melin, Anders Öberg, Mathias Pihlström, Joakim Backlund, Vladimir Kramskoy, Janne Karlsson, Mikael Lind, Johan Allringer
Nedre rad fr vä Roger Rosén, Malte Steen tränare, Johan Hansson, Claes Wickman lagl, Örjan Karlsson, Mikael Tisell tränare Bengt Åkerblom