1993-94

Bakre rad fr vä Claes Wikman, Joakim Backlund, Roger Sjöström, Johan Tjärnberg, Björn Berggren, Anders Back, Örjan Nilsson, Johan Legranäs materialförv,
3:e rad fr vä Jan Koskinen, Andreas Olsson, Jonas Holmström, Stefan Nordin, Jonny Pavasson, Håkan Bogg, Eivor Lusth sjukvård
2:a rad fr vä Peter Olsson, Jan-Erik Karlsson, Tommy Jacobsson, Tomas Ring, Robert Frost, Mathias Pihlström, Mojmir Bozik, Johan Allringer
Nedre rad fr vä Anders Lönn, Johan Hansson, Mikael Tisell tränare, Örjan Karlsson, Bert Bäckman assisterande tränare, Roger Rosén, Bengt Åkerblom