1989-90

Bakre rad fr vä Ola Karlsson, Dick Abrahamsson, Johan Rosén, Ulf Göransson, Björn Berggren, Ronnie Sundin, Jan-Erik Karlsson, Johan Sares
3:e rad fr vä Sune Jonsson, Andreas Olsson, Sören Andersson, Stefan Ketola, Eivor Lusth sjukvård, Anders Öberg, Mats Hjalmarsson, Lars Dahlström, Stefan Sundelin,
2:a rad fr vä Jonas Eriksson, Johan Allringer, Anders Sundby, Tommy Jacobsson, Christer Olsson, Per Arthursson, Stefan Nordin, Tomas Melin
Nedre rad fr vä Torgny Laggar, Leif Boork tränare, Örjan Karlsson, Sten Svensson ordförande, Göran Ljudén, Bert Bäckman assisterande tränare, Hans Abrahamsson