1987-88

Bakre rad fr vä Bert Bäckman, Lars Dahlström, Göran Ljudén, Jonas Hillerström, Peter Olsén, Ulf Eriksson, Krister Gustavsson, Anders Wiksten, Anders Sundby, Stefan Green, Ola Karlsson, Anders Hansson materialförv
Mittre rad fr vä Tomas Melin, Mathias Andersson, Jan-Erik Karlsson, Patrik Ljung, Örjan Karlsson, Hans Abrahamsson, Mikael Hindrika, Jörgen Toms, Krister Hernström, Jonas Eriksson
Nedre rad fr vä Håkan Ljudén, Arto Sirviö, Kjell Eklind assisterande tränare, Torgny Laggar, Leif Boork tränare, Mats Grötting, Per Carlsson