1986-87

Bakre rad fr vä Roger Lindkvist, Mikael Hindrika, Patrik Ljung, Johan Brummer, Arto Sirviö, Peter Olsen, Mattias Andersson, Michael Westerling, Morgan Andersen, Björn Bergius
Mittre rad fr vä Christer Gustavsson, Jonas Hillerström, Per Karlsson ovanför Hillerström, Hans Abrahamsson, Mats Eriksson, Per Hedenström, Mats Grötting, Torgny Laggar, Örjan Karlsson, Jan Lindholm, Göran Ljudén, Christer Hernström
Liggande Håkan Ljudén, Björn Åkerblom, Tomas Melin,