1972-73 (1)

Bakre rad fr vä Hans-Olov Ernlund, Tord Svensson, Börje Skogs, Hans Pousette, Lars Munther, Tommy Eriksson, Björn Bergius, Lars Mjöberg
Mittre rad fr vä Åke ”Professorn” Lundström tränare, Göte Hansson, Ulf Nises, Thomas Gunnarsson, Håkan Östberg, Yngve Frost, Anders Lindgren, Kent Sundkvist, Anders Hansson materialförv.
Nedre rad fr vä Hasse Hansson, Jan ”Bambis” Danielsson, Sven-Åke Jakobsson, Rolf Ehlin, Lars Gustafsson, Sören Sundström, Mats Lönn, Johnny Bergström