1968-69

Bakre rad fr vä Lars Mjöberg, Börje Marcus, Evert Tysk, Ulf Nises, Göte Hansson, Mats Lindh, Sven-Åke Jakobsson, Hasse Hansson, Erling Sundblad, Nils Carlsson
Nedre rad fr vä Lennart Svedberg, Per-Arne Hübinette, Göran Johansson, Bengt-Åke Gustafsson, Stig Östling, Kjell Eklind