1967-68

Bakre rad fr vä Mats Lindh, Bengt Eldh, Lars Mjöberg, Lars Berglund, Bengt Gustafsson, Jan Österberg, Sven-Åke Jakobsson, Per-Arne Hübinette, Nils Carlsson, Börje Marcus, Hasse Hansson
Mittre rad fr vä Antero Jonasson, Roland Karlsson, Nils Lindberg, Henry Jonsson, Lennart Svedberg, Kjell Eklind, Stig Östling
Nedre rad fr vä Sigge Bröms, Göran Johansson, Gösta Holmberg