1966-67

Bakre rad fr vä Sigge Bröms, Evert Tysk, Ulf Nises, Bo Olsson, Bengt Andersson, Allan Färnström, Sven-Åke Jakobsson, Nils Carlsson, Mats ”Tuppen” Lönn, Stig Östling, Per-Arne Hübinette, Bengt Gustafsson, Gösta Holmberg lagl
Nedre rad fr vä Göte Hansson, Lennart ”Lill-Strimma” Svedberg, Bengt-Åke Gustafsson, Göran Johansson, Kjell Eklind, Mats Lindh,