Efter elitserieavancemanget i april 2004 inleddes ett intensivt arbete att förvandla Mora ishall Smidjegrav till att motsvara de arenakrav som fanns vid denna tid. Hallen hade då haft i stort sett samma utseende som vid dess byggnation 1967.

Östra gaveln med entréer får nytt utseende.

Även tillfartsvägen till vänster ändras och flyttas.

Den södra långsidans så kallade jordläktare rivs ner helt och byggs om.

Nytt golv förbereds.

Stort jobb kräver ordentliga maskiner.

Den västra gaveln med spelaringång för hemmalaget.

Arbete på västra gaveln.

Arbete på västra gaveln.

Den tidigare entréegaveln byggs om. Här tillkommer pub och restaurang.

Arbete på västra gaveln.

För första gången får arenan runtgående läktare.

Det nya utseendet framträder mer och mer.

Innertaket fick en behövlig ombearbetning.