Mora IK startade sin bingoverksamhet under första hälften av 60-talet. Bingon utgjorde under 60 och 70-talen en stor del av klubbens omsättning. Första bingolokalen var en källarlokal i centrum. Bingon växte snart ur den lokalen och flyttade då till lokal i Mora Hotell.  Ytterligare en flytt gjordes och då till danspaviljongen (nedbrunnen) på Sandängarna för  att slutligen flytta till Östnors Bygdegård där bingon var kvar till början på 90-talet.  Mora IK slutade med bingon när Bingolotto startade.

Mångåriga medhjälpare vid bingon:

  • Hans Tångring
  • Einar Ivares
  • Bengt Grännsjö
  • Ivar Blomkvist
  • Bertil Törnkvist
  • Martin Fändriks
  • Per Arne Törnkvist
  • Lennart Köpman
  • Johan Stenis
  • Sixten Kratz