Kjell Eklind

Tränare: 1980-1981
Assisterande: 1968-1970, 1971-1972, 1975-1977, 1987-1988